Obecní areál Ivanovice

Status:     veřejná soutěž, 2.cena
Rok:          2018
Lokalita:  Brno – Ivanovice
Team:      Tereza Melková,  Jonas Houba,
                  Richard Sukač


Cílem návrhu je vytvoření jasně definovaného centra obce. Jednoznačně vymezuje veřejné prostory, které směrem od návsi gradují od reprezentativních „městských“ přes společenské, méně formální – vlastní dvůr nově navrženého areálu – po prostory neformální – sportoviště, dětské hřiště.

Návrh nového obecního areálu na jedné straně pracuje s historickou urbanistickou stopou Ivanovic a logikou hospodářských dvorů – dotváří figuru návsi pevným objemem ve tvaru U, čímž vytváří sérii prostor, která umožňuje umístění širokého spektra funkcí a dává jim srozumitelnost, charakter, kvalitu.  Na straně druhé je svým architektonickým výrazem návrhem otevřeným, flexibilním, signalizujícím svou veřejnou funkci.