Nová Tepna Náchod

Status:     veřejná soutěž
Rok:          2020
Lokalita:  Náchod
Team:      Jonas Houba,  Jan Kozák,
                 Richard Sukač


Urbanistický koncept vytváří vlastní veřejná prostranství, kterým určuje kvalitu a tyto prostory zpětně přináší kvalitu celému území Nové Tepny. Návrh vytváří sérii prostor, která umožňuje umístění širokého spektra funkcí dává jim srozumitelnost, charakter, kvalitu. Navržená urbánní textura zároveň přirozeně navazuje na tu stávající, nové je provázáno s historií.

Jako hlavní těžištěm Nové Tepny je nově navržené náměstí definované strukturou nové zástavby a stávající budovou Bílé Tepny. Náměstí doplňuje soustavu stávajících hlavních městkých prostorů Masarykova a Karlova Náměstí a dotváří tak kompozici městských prostor v centru náchoda. Do severní osy nově vzniklého náměstí pak ústí ulice tvořící uliční páteř urbanistického konceptu. Tato nová ulice svým zalomením vytváří veřejný prostor, který v návaznosti na nové náměstí vytváří gradaci od reprezentativních „městských“ prostor po méně formální prostor s přírodním charakterem, který vytváří novou atraktivitu adresám domů k němu se orientujících.